Vaše údaje

Rodné číslo - Uvedení rodného čísla je dobrovolné, nicméně je podmínkou pro platnost úrazového pojištění České unie sportu, které máte zdarma.

SOUHLAS: se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb Souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna posk

Heslo musí mít minimálně 6 znaků. Dejte pozor na velká a malá písmena.